Ευάγγελος Ι. Κριτσωτάκης

O Ευάγγελος Ι. Κριτσωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοστατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2019. Πρωτύτερα, είχε υπηρετήσει επί πενταετία ως Επίκουρος Καθηγητής (tenured Lecturer) Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Sheffield στη Μ. Βρετανία (2014-2018), όπου και διατηρεί άμισθη θέση Επίτιμου Αναπληρωτή Καθηγητή (Honorary Senior Lecturer) στη Σχολή Ιατρικής και Πληθυσμιακής Υγείας.Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜSc) στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας (2000). Μετεκπαιδεύτηκε στην Εφαρμοσμένη Επιδημιολογία στη Rollins School of Public Health και τα Centers for Disease Control and Prevention στις Η.Π.Α. (2005). Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2007.
O Δρ. Κριτσωτάκης διδάσκει εισαγωγικά και προχωρημένα μαθήματα Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας Έρευνας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής και σε μεταπτυχιακά προγράμματα στη Δημόσια Υγεία και τις Χειρουργικές Επιστήμες, όπου και επιβλέπει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που διεξάγουν εφαρμοσμένη ή/και μεθοδολογική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος Ανάλυση Επιβίωσης στο διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστικής και Επιστήμης Δεδομένων Υγείας του ΕΚΠΑ από το 2021.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε στατιστικές και επιδημιολογίες αρχές και μεθόδους για το σχεδιασμό, τη στατιστική ανάλυση και την ερμηνεία και αναφορά κλινικών και επιδημιολογικών μελετών στον τομέα κυρίως της νοσοκομειακής περίθαλψης. Αναγνωρίζοντας την ερευνητική του δραστηριότητα στη νοσοκομειακή επιδημιολογία, η Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) του απέμεινε το βραβείο William Jarvis Award 2009. O Δρ. Κριτσωτάκης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με > 2.000 αναφορές και δείκτη H = 24 (i10 = 36) στη βάση Google Scholar (Δεκ. 2023). Οι δημοσιεύσεις αυτές περιλαμβάνουν κυρίως συνεργατική εφαρμοσμένη και μεταφραστική έρευνα, που συνίσταται σε μελέτες προγνωστικών παραγόντων, μοντέλα κλινικής πρόβλεψης, ημι-περιραματικές μελέτες και μελέτες χρονοσειρών για την αξιολόγηση παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, πληθυσμιακές μελέτες κοορτής, σύνθετες δειγματοληπτικές έρευνες, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τα πολυανθεκτικά παθογόνα και τα αντιμικροβιακά φάρμακα.
O Δρ. Κριτσωτάκης έχει εκλεγεί Μέλος (Fellow) της Ακαδημίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Η.Β., καθώς και Chartered Statistician της Βασιλικής Στατιστικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπηρετεί ως Associate Editor για το περιοδικό “Public Health” και είναι μέλος του Editorial Board του αδελφού περιοδικού “Public Health in Practice” (Royal Society of Public Health). Έχει επιμεληθεί ειδικά τεύχη στα περιοδικά «Medicina» και «Antibiotics». Υπηρετεί ως στατιστικός κριτής σε περιοδικά της ομάδας Lancet, και διεξάγει ad-hoc κρίσεις ερευνητικών εργασιών σε πολλά άλλα ιατρικά περιοδικά υψηλού κύρους. Αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους κριτές το 2020 για το περιοδικό «Clinical Microbiology and Infection» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων. Είναι μέλος της International Society of Clinical Biostatistics και υπηρετεί στην ISCB Student Award Committee. Ο Δρ. Κριτσωτάκης έχει σημαντική εμπειρία ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε αξιολογήσεις εθνικών και διεθνών/ΕΕ χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας.