Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη

Βιοστατιστικός-Επιδημιολόγος

Επιστημονική Συνεργάτις

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Η Ε.-Γ. Κωστάκη είναι επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιοστατιστική από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και διδακτορικό δίπλωμα στη Μοριακή Επιδημιολογία Ιογενών Λοιμώξεων από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Έχει συμμετάσχει ως διδάσκων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Βιοϊατρικών Επιστημών και Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ. Το διδακτικό της έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο επικεντρώνεται σε θέματα επιδημιολογίας-μεθοδολογίας έρευνας, προληπτικής ιατρικής-δημόσιας υγείας και ιατρικής στατιστικής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της επιδημιολογίας, της μοριακής επιδημιολογίας, της μοριακής εξέλιξης των ιογενών λοιμώξεων (HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), και των εφαρμογών της μοριακής επιδημιολογίας στη δημόσια υγεία. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Μέχρι σήμερα, έχει δημοσιεύσει 52 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (1η συγγραφέας σε 19 άρθρα) και έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με περισσότερες από 160 ανακοινώσεις και διαλέξεις (38 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία). Είναι μέλος 9 εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, καθώς και μέλος της συντακτικής ομάδας και κριτής σε 15 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τον Δεκέμβριο 2023, η βιβλιογραφική βάση PubMed αποδελτίωνε 51 επιστημονικές εργασίες της ΕΓΚ. Η βάση Scopus κατέγραφε 1.099 βιβλιογραφικές αναφορές και δείκτη Hirsch (h-index) 15. Οι σχετικές καταγραφές από τη βάση google scholar ήταν 1.872 αναφορές και h-index 16.