Σάμης Τρέβεζας 

Ο Σάμης Τρέβεζας  είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι πτυχιούχος του παραπάνω τμήματος (2004) με μεταπτυχιακό Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας του Προγράμματος Μαθηματικά του ίδιου Τμήματος (2007).  Το 2008 πήρε διδακτορικό στη Μαθηματική Στατιστική στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Compiegne (Γαλλία) υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Νικόλαου Λιμνιού με θέμα «Εκτίμηση Μέγιστης Πιθανοφάνειας σε ημιμαρκοβιανές και κρυμμένες ημιμαρκοβιανές αλυσίδες με εφαρμογές στην ανάλυση του DNA» (2005-2008). Από το 2009-2014 εργάστηκε στο Παρίσι στην Ecole Centrale Paris στην ομάδα Digiplante (επικεφαλής Paul-Henry Cournede) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής με θέμα τη μοντελοποίηση της ανάπτυξης των φυτών. Από το 2014 βρίσκεται στο Μαθηματικό Αθηνών και ασχολείται ερευνητικά με θέματα θεωρητικής Στατιστικής (κυρίως σε μαρκοβιανές & ημιμαρκοβιανές αλυσίδες, άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμες) καθώς επίσης και με κατασκευή στατιστικών αλγορίθμων (π.χ. ακολουθιακού Monte-Carlo και MCMC, με ή χωρίς μικτές επιδράσεις) και μεθόδων στατιστικής συμπερασματολογίας για εκτίμηση και πρόβλεψη σε πληθυσμούς και καλλιέργειες φυτών. Είναι κριτής σε πολλά μαθηματικά/στατιστικά περιοδικά. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διάχυση της μαθηματικής/στατιστικής γνώσης με έμφαση στη διδασκαλία και στη διοργάνωση Σεμιναρίων.