31 Οκτωβρίου 2019

Βασιλική Μπενέτου

Ιατρός, Παιδίατρος, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σύντομο βιογραφικό

H Βασιλική Μπενέτου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με ειδικότητα στην Παιδιατρική και μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιδημιολογία στο ΕΚΠΑ και το Παν/μιο Harvard των ΗΠΑ. Υπηρετεί ως Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Διδάσκει και έχει διδάξει σε προπτυχιακό και/ή μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ιατρική, Οδοντιατρική και Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στην Εθνική Σχολή Δημόσια Υγείας, με επικέντρωση σε θέματα  Επιδημιολογίας-Μεθοδολογίας έρευνας και Προληπτικής Ιατρικής-Δημόσιας Υγείας. Είναι συνυπεύθυνη του υποχρεωτικού μαθήματος «Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Διατέλεσε Διευθύντρια του ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΠΜΣ «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, την Κλινική πράξη και τη Δημόσια υγεία» έως το 2022, ενώ συνεχίζει να διατελεί ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΠΜΣ «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, την Κλινική πράξη και τη Δημόσια υγεία» και σε δύο ακόμα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του International Consortium on Teaching Epidemiology και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε πολυκεντρικά ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνονται σε θέματα προληπτικής ιατρικής και διατροφής στη δημόσια υγεία. Eίναι τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής (2017 έως σήμερα) και κύριο μέλος του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διατροφή και την Υγεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία και πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων καθώς και στη διατροφική επιδημιολογία και σε θέματα διατροφής στη δημόσια υγεία.

Είναι συγγραφέας εργασιών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με υψηλό impact factor. Τον Δεκέμβριο του 2023 η βιβλιογραφική βάση PubMed αποδελτίωνε 150 εργασίες της, ενώ η βάση Scopus κατέγραφε 9186 αναφορές με δείκτη Hirsch (Η-index) 54 και η βάση google scholar 13826 αναφορές με Η-index 65.