24 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Θωμαδάκης

[Αθήνα] | [Ελλάδα] | [cthomadak@med.uoa.gr]

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Μαθηματικών, ΕΚΠΑ, Ελλάδα, 2006-2012
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών: ΠΜΣ «Βιοστατιστική», Ιατρική Σχολή και Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ, Ελλάδα, 2012-2015
 • Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2016-2022

Επαγγελματική εμπειρία

[2015] – [Τρέχουσα] [Βιοστατιστικός ερευνητής συνεργάτης] | [Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ] | [Ελλάδα]
[2022] – [2023] [Πανεπιστημιακός Υπότροφος] | [Πανεπιστήμιο Πειραιώς] | [Ελλάδα]
[2023] – [2024] [Εντεταλμένος Διδάσκων] | [Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών] | [Ελλάδα]

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Από κοινού μοντελοποίηση διαχρονικών δεδομένων και δεδομένων επιβίωσης
 • Ανάλυση διαχρονικών δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων με ελλείπουσες τιμές
 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Μπεϋζιανήπολυπαραμετρικήσύνθεσηδεδομένων
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Επιδημιολογία του HIV
 • Επιδημιολογίατης ηπατίτιδας C

Βραβεύσεις και δημοσιεύσεις

 • 16 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά Βιοστατιστικής/Στατιστικής και Επιδημιολογίας. Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις:
 • Thomadakis, C, Gountas I, et al. Prevalence of chronic HCV infection in EU/EEA countries in 2019 using multiparameter evidence synthesis. The Lancet Regional Health – Europe. 2023
 • Thomadakis, C, Pantazis, N, Touloumi, G. Issues with the expected information matrix of linear mixed models provided by popular statistical packages under missingness at random dropout. Statistics in Medicine. 2023
 • Christos Thomadakis, Constantin T Yiannoutsos, Nikos Pantazis, Lameck Diero, Ann Mwangi, Beverly S Musick, Kara Wools-Kaloustian, Giota Touloumi, The Effect of HIV Treatment Interruption on Subsequent Immunological Response, American Journal of Epidemiology, Volume 192, Issue 7, July 2023
 • Christos Thomadakis, Loukia Meligkotsidou, Constantin T Yiannoutsos, Giota Touloumi, Joint modeling of longitudinal and competing-risk data using cumulative incidence functions for the failure submodels accounting for potential failure cause misclassification through double sampling, Biostatistics, Volume 25, Issue 1, January 2024, Pages 80–97, https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxac043
 • Ελένειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στη Στατιστική για κατόχους διδακτορικού ελληνικής καταγωγής τη διετία 2021-2022 (1/1/2021-31/12/2022), «35th Panhellenic and 1st International Conference on Statistics “Statistics in Health Sciences”»
 • Βραβείο στο διαγωνισμό υποψηφίων διδακτόρων του διεθνούς συνεδρίου Βιοστατιστικής «Annual Conference of the International society of Clinical Biostatistics (ISCB)», Birmingham, UK, 2016. Εργασία: “Longitudinal and time-to-drop-out joint models can lead to seriously biased estimates when the drop-out mechanism is at random”.
 • Βραβείο στο διαγωνισμό υποψηφίων διδακτόρων του διεθνούς συνεδρίου Βιοστατιστικής «Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society (EMR‐IBS)» (2017). Εργασία: “Misspecifying the covariance structure in a linear mixed model under MAR dropout”