Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ».

Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις από 10/7/2018 έως 31/8/2018  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://83.212.103.56/  .

[PDF] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ_ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ_2018_2019

Για περισσότερες πληροφορίες¨ Γραμματεία του ΠΜΣ