Απόστολος Μπουρνέτας

Ο Απόστολος Μπουρνέτας είναι Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1986, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε Διοίκηση Επιχειρήσεων το 1992 και το Διδακτορικό Δίπλωμα σε Επιχειρησιακή Έρευνα το 1993 από τη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Rutgers, NJ, ΗΠΑ.

Από το 1994 έως το 2003 ήταν Επίκουρος Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Case Western Reserve University, Cleveland, ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας και εστιάζονται σε μοντέλα στοχαστικής βελτιστοποίησης, εκτίμησης και ελέγχου συστημάτων υπό ελλιπή πληροφόρηση, στοχαστικής προσομοίωσης, δυναμικού προγραμματισμού και θεωρίας παιγνίων και ανάπτυξη συναφών μεθόδων ανάλυσης.

Η διδακτική του δραστηριότητα περιλαμβάνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Στοχαστικών Διαδικασιών, Στοχαστικής Βελτιστοποίησης, Προσομοίωσης κλπ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους με πάνω από 3000 αναφορές και h-index 24. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 διεθνή συνέδρια με επιστημονικές ανακοινώσεις. Έχει διοργανώσει ή συμμετάσχει στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή περισσότερων από 10 διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών Μαθηματικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, και μέλος της συντακτικής επιτροπής 3 επιστημονικών περιοδικών.


Μαθήματα

Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς, Ερευνητική Μεθοδολογία, Προσομοίωση, Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών, Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, Διαχείριση Δεδομένων-Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ: Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων