24 Ιανουαρίου 2024

Κωνσταντίνα Δημακοπούλου

Προσωπικές πληροφοριες

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δημακοπούλου, Κωνσταντίνα – Χρηστίνα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

kdimakop@med.uoa.gr

Web:

 

https://www.linkedin.com/in/konstantina-dimakopoulou-b9950629/

https://scholar.google.com/citations?user=0SpkbHcAAAAJ&hl=el&oi=ao

       
Επαγγελματική Προϋπηρεσια

 

 

Τρέχουσα Θέση Εργασίας

 

Βιοστατιστικός, Μετα-διδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

Σύμβουλος ανάλυσης δεδομένων

Environmental Research Group, School of Public Health,

Imperial College London, London, UK.

 2003 – σήμερα

 

Συμμετοχή ως Βιοστατιστικός στις παρακάτω ευρωπαϊκές επιδημιολογικές έρευνες:

EXPANSE (EXposome Powered tools for healthy living in urbAN Setting): έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της έκθεσης των ατόμων σε ένα σύνολο περιβαλλοντικών και άλλων εκθέσεων στην καρδιο-αναπνευστική υγεία. EXHAUSTION (Exposure to heat and air pollution in EUrope – cardiopulmonaty impacts and benefits of mitigation and adaptation): έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των από κοινού επιδράσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της θερμοκρασίας στην καρδιο-αναπνευστική υγεία. STEAM (Comparative evaluation of Spatio-Temporal Exposure Assessment Methods for estimating the health effects of air pollution): έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη χωρο-χρονικών μοντέλων στο Λονδίνο, για την εκτίμηση της προσωπικής έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση για τη χρήση σε επιδημιολογικές μελέτες. RESPOZE (Respiratory Effects of Ozone Exposure in Children): έχει ως κύριο σκοπό τη διερεύνηση των επιδράσεων της προσωπικής έκθεσης στο όζον στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών σχολικής ηλικίας. MAPHEAT (Mapping of air-pollution and estimating its health effects in the greater area of Athens and Thessaloniki): έχει ως κύριο σκοπό τη χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκτίμηση των επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) – έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της μακροχρόνιας επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία με τη χρήση ΓΣΠ (GIS). MEDPARTICLES (Particles size and composition in Mediterranean countries: geographical variability and shortterm health effects) – έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση   της βραχυχρόνιας επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία στις χώρες της Μεσογείου. HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports) – έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης του θορύβου από την εναέρια και οδική κυκλοφορία στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων AIRGENE (Air Pollution and Inflammatory Response in Myocardial Infarction Survivors: Gene-Environment-Interactions in High-Risk Group) – έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και γενετικών αλληλεπιδράσεων σε άτομα με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου (ομάδα υψηλού κινδύνου). APHEA (APHEA-POL, APHENA, PHEWE) (Air Pollution and Health – A European Approach) – έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην θνησιμότητα και στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νοσημάτων.

   

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Πτυχίο(1998 – 2001)

 

Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2001 – 2004)

 

Βιοστατιστική, Τμήμα Μαθηματικών & Τμήμα Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.(2008 – 2010)

 

Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Διδακτορικό Δίπλωμα (2011 – 2016)

 

Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μετα-Διδακτορικό (2017 – 2019)

 

Περιβαλλοντική Επιδημιολογία & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 

Υποτροφίες & Βραβεία

   

2017

 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας 2017 από το ECOCITY

Βραβείο Νέου Επιστήμονα για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

2017 – 2019

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση μετα-διδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο  “Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών”- 1ος Κύκλος

2020 – 2022

 

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

 

Διδακτική Εμπειρία

   

2004 – σήμερα

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο: “Βιοστατιστική”, “Περιβαλλοντική Επιδημιολογία;” “Τεχνικές Δειγματοληψίας, “Ερευνητική Μεθοδολογία” σε 8 ΠΜΣ στο ΕΚΠΑ, 2 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και 1 στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

2016 – σήμερα

2022 – σήμερα

 

Προπτυχιακό επίπεδο: “Βιοστατιστική” Ιατρική και Οδοντιατρική ΕΚΠΑ.

“Medical Statistcs” στο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Ιατρικής, που προσφέρεται από το ΕΚΠΑ.

2017-σήμερα

 

Μέλους επιτροπής εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 17 φοιτητών του ΠΜΣ Βιοστατιστική, ΕΚΠΑ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

 

Βιοστατιστική και επιδημιολογία, με έμφαση στην περιβαλλοντική επιδημιολογία. Εφαρμογές στη βιοστατιστική για τη διερεύνηση των επιδράσεων της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, αστικό περιβάλλον, μεταβολή θερμοκρασίας) στην υγεία. Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (ΓΣΠ) για την ανάπτυξη στατιστικών υβριδικών χωρο-χρονικών μοντέλων (π.χ. συνδυασμός LUR μοντέλων, μοντέλων διάχυσης, αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, δορυφορικά δεδομένα) για την εκτίμηση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες για τη μετέπειτα χρήση σε επιδημιολογικές μελέτες. Διαχείριση και ανάλυση μεγά-δεδομένων (big data) ατομικών στοιχείων υγείας που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων (διοικητικές κοορτές), δημογραφικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Μέτα-ανάλυση.

 

   

Επιστημονικές Εργασίες

   
   

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων, αναφορές και δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτή: 74

·        Συνολικός αριθμός αναφορών (Δεκέμβριος 2023):

                              –  Scopus  (εξαιρώντας τις αυτοαναφορές): 7,981

                              –  Google Scholar: 10,397

·        h-index 19/12//2023: 34 (Scopus)

·        i-index 19/12//2023: 50 (Google Scholar)

  Αριθμός ανακοινώνσεων σε συνέδρια με τη μορφή περίληψης: 62

 


Μαθήματα

Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία