10 Οκτωβρίου 2019

K. Δημακοπούλου

H Κωνσταντίνα Δημακοπούλου είναι Μεταδιδάκτορας στο Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Στατιστικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει MSc στη Βιοστατιστική, MSc στη
Διαχείριση Κρίσεων και PhD στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία από την Ιατρική
Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ. Έχει λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για μεταδιδακτορική
έρευνα στην περιβαλλοντική επιδημιολογία. Συμμετέχει ως βιοστατιστικός σε
ευρωπαϊκές επιδημιολογικές μελέτες με χρηματοδότηση της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα
ESCAPE (διερεύνηση της μακροχρόνιας επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στην υγεία στην Ευρώπη), το πρόγραμμα HYENA (διερεύνηση της επίδρασης του
θορύβου από την εναέρια και οδική κυκλοφορία στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών
νοσημάτων), το πρόγραμμα RESPOZE με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
(διερεύνηση των επιδράσεων της προσωπικής έκθεσης στο όζον στο αναπνευστικό
σύστημα των παιδιών σχολικής ηλικίας). Συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος
της Ιατρικής Στατιστικής σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη
διερεύνηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως η ατμοσφαιρική
ρύπανση και ο αστικός θόρυβος) στην υγεία. Έχει δημοσιεύσει 50 ερευνητικές
εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πάνω από 4,000 βιβλιογραφικές ετερο-
αναφορές.