31 Οκτωβρίου 2019

Δημήτρης Καρλής

Ο Δημήτρης Καρλής είναι Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει δημοσιεύσει περίπου 90 
άρθρα σε διεθνή περιοδικά στατιστικής με κριτές. Τα περιοδικά στα 
οποία έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν Journal of the Royal 
Statistical Society Series A, Statistics in Medicine, Statistics and 
Computing, και αρκετά άλλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνουν θέματα υπολογιστικής στατιστικής και αλγορίθμων, ανάλυση 
πολυμεταβλητών διακριτών δεδομένων, μείξεις κατανομών, στατιστικά 
μοντέλα για εφαρμογές στον αθλητισμό, μοντελοποίηση εξαρτημένων 
δεδομένων με τη χρήση συναρτήσεων copulas, σχεδιασμό κλινικών δοκιμών 
και άλλα. Είναι Associate editor στα περιοδικά Metron journal, 
Communications in Statistics (Theory and Methods and Computation and 
Simulation) και IMA Journal of Management Mathematics και Stochastic 
Environmental Research and Risk Assessment. Έχει συμμετάσχει σε πολλά 
διεθνή συνέδρια σε μερικά εκ των οποίων ως προσκεκλημένος ομιλητής. 
Είναι μέλος διάφορων ενώσεων σχετικές με την επιστήμη της Στατιστικής, 
όπως της American Statistical Society, εκλεγμένο μέλος του 
International Statistical Ιnstitute, μέλος της International 
Association of Statistical Computing, μέλος International Biometrics 
Society, καθώς και μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου. Έχει, 
επίσης, εργασθεί σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την EUROSTAT για έργα 
σχετικά με official statistics.


Βιογραφικό:
europass karlis oct 2019