10 Ιουνίου 2024

Διοικητική οργάνωση

Διοίκηση Μεταπτυχιακού

Διοικητικά Όργανα του Π.Μ.Σ.

Α. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.)
Πρόεδρος Παναγιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλη

  1. Α. Μπουρνέτας, Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
  2. Π. Τουλούμη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
  3. Λ. Μελιγκοτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
  4. Ε. Σαμόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
  5. Β. Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

B. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Παναγιώτα Τουλούμη Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτής Διευθυντής
Απόστολος Μπουρνέτας, Καθηγητής, Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών