2 Ιουλίου 2024

Ενημερωτικό υλικό για υπηρεσίες προς φοιτητές

Οι φοιτητές του Προγράμματος ενημερώνονται για τις διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, στις οποίες έχουν πρόσβαση ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο http://biostatistics.med.uoa.gr καθώς και μέσω των ιστοσελίδων των δύο ακαδημαϊκών μονάδων:

Ιατρική Σχολή: http://www.med.uoa.gr

Τμήμα Μαθηματικών: http://www.math.uoa.gr

Επίσης στον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, αναγράφονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Πανεπιστημίων  μέσω των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Υποστηρικτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Δομές διαθέσιμες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος

Οι φοιτητές του Προγράμματος κάνουν χρήση των υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

1.      Ηλεκτρονική Τάξη

Η ηλεκτρονική τάξη  e-class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web-browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η ενσωμάτωση των μεθόδων ενισχυτικής τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του ΕΚΠΑ υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας.

2.      Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής  Γραμματείας

Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής γραμματείας η οποία βασίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα (UniTron), οι φοιτητές του ΔΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» έχουν πρόσβαση σε μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3.      Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης που φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: πρόσβαση σε ηλεκτρονικές online πηγές πληροφόρησης, ανοικτός δημόσιος κατάλογος OPAC, ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών του ΕΚΠΑ, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, ενιαία πλατφόρμα ιδρυματικού αποθετηρίου/ψηφιακής βιβλιοθήκης “Πέργαμος”, ειδικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και συλλογές, θεματικές πύλες, παραγγελία άρθρων, διαδανεισμός βιβλίων, υπηρεσία “Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο”.

4.      Υπηρεσία «Φιλοξενίας και Αναζήτησης Πολυμεσικού Περιεχομένου»

Η υπηρεσία «Φιλοξενίας και Αναζήτησης Πολυμεσικού Περιεχομένου» απευθύνεται τόσο στους ίδιους τους δημιουργούς περιεχομένου, δηλαδή στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος, παρέχοντας δυνατότητα ανάρτησης και διαχείρισης περιεχομένου όσο και σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου ως αποδέκτη του, παρέχοντας δυνατότητα αναζήτησης. Πρόκειται για περιεχόμενο καταγεγραμμένο είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από εκδηλώσεις του ιδρύματος (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.ά.). Επίσης, διατίθενται ζωντανές μεταδόσεις μαθημάτων και διαλέξεων από τους χώρους διδασκαλίας, αλλά και εκδηλώσεων του ιδρύματος. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο εν λόγω εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της δυνατότητας αναζήτησης ή πλοηγούμενοι ελεύθερα.

5.      Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στο ΔΠΜΣ παρέχοντας ποικίλες συμβουλές αναφορικά με το ΔΠΜΣ καθώς και την πιθανή περαιτέρω εξέλιξη των σπουδών του φοιτητή. Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ορθής εκπαιδευτικής διαδικασίας που διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες αποτελεσματικής μετάδοσης της γνώσης χωρίς όμως να παραμελεί την ανάγκη της επικοινωνίας και υποστήριξης για άλλα θέματα που πιθανόν να απασχολούν τους φοιτητές.

6.      Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Παρέχεται  ακαδημαϊκή ταυτότητα με δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου.

7.      Ψηφιακές Παροχές

Το ΔΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» ως πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ παρέχει στους φοιτητές του τις εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email), σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi), ανάρτηση προσωπικών ιστοσελίδων εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), δίκτυο αποφοίτων, ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, ακαδημαϊκές βιντεοδιαλέξεις, παρακολούθηση ζωντανών μεταδόσεων διαλέξεων, συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Αναλυτική παρουσίαση των ψηφιακών παροχών -υπηρεσιών προς τους φοιτητές του ΔΠΜΣ υπάρχει στην ιστοσελίδα

 https://www.uoa.gr/el/foitites/ilektronikes_ypiresies/psifiakes_paroches/ .

8.      Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το ΔΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στους φοιτητές του σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, μέσω των ειδικών μονάδων και δομών του Ιδρύματος.  Ενδεικτικά αναφέρονται:  Το Γραφείο Διασύνδεσης για  θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης https://www.career.uoa.gr/ypiresies)  και το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης και το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων Οι ιστοσελίδες των συγκεκριμένων μονάδων και υπηρεσιών βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.uoa.gr/foitites/symboyleytikes_ypiresies.

9.      Συνήγορος του Φοιτητή

Θεσμός με τις εξής αρμοδιότητες: την εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά, τη διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης, την εξέταση αναφορών-καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας, και την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

10.   Διδασκαλείο Ξένων γλωσσών

Το διδασκαλείο ξένων γλωσσών του ΕΚΠΑ είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία παρέχει ανωτέρου επιπέδου διδασκαλία 25 ξένων γλωσσών. Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ έχουν μειωμένα δίδακτρα.

11.   Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

Είναι ένας χώρος συλλογικής έκφρασης και δημιουργίας. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης και ενθαρρύνονται να δημιουργούν τα δικά τους καλλιτεχνικά έργα. Περιλαμβάνει 5 τομείς: μουσικό, θεατρικό, χορευτικό, κινηματογραφικό και φωτογραφικό.

12.   Υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Για τους φοιτητές με αναπηρία και/ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπονται διευκολύνσεις όπως:

  • Κατά την περίοδο των σπουδών τους ενημερώνονται έγκαιρα από εντεταλμένο υπάλληλο των Γραμματειών των Τμημάτων για το Πρόγραμμα, το χρόνο και το χώρο των μαθημάτων και για κάθε μεταβολή που έχει σχέση με τη φοιτητική τους κατάσταση.
  • Κατά την περίοδο των εξετάσεων διαγωνίζονται σε χώρους προσβάσιμους, να συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, στους χώρους των εξετάσεων από υπαλλήλους του ΕΚΠΑ ή από δικά τους πρόσωπα και να εξετάζονται με τους τρόπους που επιβάλλονται ανάλογα την περίπτωση.
  • Σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να υπάρχει Καθηγητής, στους οποίους θα απευθύνονται οι φοιτητές για να συζητούν τα προβλήματά τους και οι οποίοι εν συνεχεία θα μπορούν να μεσολαβούν στις Πανεπιστημιακές αρχές για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Επιπροσθέτως για τους Φοιτητές με Αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, λειτουργεί στο ΕΚΠΑ “Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία”, η οποία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής, υπηρεσιών πρόσβασης, καθώς και συμβουλευτικών ψυχολογικών και εκπαιδευτικών.