Απόστολος Μπουρνέτας

Ο Απόστολος Μπουρνέτας πήρε Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1986, μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA το 1992 και διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα το 1993, από το Graduate School of Management, Rutgers University, New Jersey, U.S.A. Διετέλεσε επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Rutgers από 1993 έως 1994, ενώ από το 1994 έως το 2004 ήταν Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Case Western Reserve, στο Cleveland των Η.Π.Α. Από το 2003 υπηρετεί στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2003 έως το 2012 και έκτοτε ως Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Προσομοίωσης, Στοχαστικής Βελτιστοποίησης, Στοχαστικών Ανελίξεων και Επιχειρησιακής Έρευνας. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Βιοστατιστικής έχει διδάξει τα μαθήματα Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς, Προσομοίωση, και Ερευνητική Μεθοδολογία. Από το 2008 έως το 2014 ήταν Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος. Έχει επίσης διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει 7 διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, δύο διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και περίπου 40 διπλωματικές εργασίες.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και περιλαμβάνουν Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοχαστικά Υποδείγματα και Βελτιστοποίηση υπό Αβεβαιότητα, Προσομοίωση, Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής και Εξυπηρέτησης. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Operations Research, Mathematics of Operations Research, Management Science,European Journal of Operational Research, Queueing Systems, IIE Transactions, Annals of Operations Research, κλπ. και έχει λάβει περίπου 1300 ετεροαναφορές. Επίσης έχει οργανώσει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο στη Στοχαστική Μοντελοποίηση και έχει υπηρετήσει σε οργανωτικές επιτροπές εθνικών ή διεθνών συνεδρίων Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι κριτής εργασιών σε πολλά επιστημονικά περιοδικά όπως Operations Research, Management Science, European Journal of Operations Research, ORSpektrum, IIE Transactions, Annals of Operations Research, και άλλα.


Μαθήματα

ΠροσομοίωσηΑνάλυση Παλινδρόμησης και ΔιασποράςΕρευνητική Μεθοδολογία


Βιογραφικό Σημείωμα