Μεταπτυχιακό Public Health Data Science, Bordeaux, Γαλλία

Στο Bordeaux της Γαλλίας ξεκινάει το Σεπτέμβρη του 2018 μεταπτυχιακό  στη δημόσια υγεία και την επιστήμη των δεδομένων. Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλάδιο. Επισημαίνεται ότι: 1)      Το μεταπτυχιακό είναι 2-ετές, αλλά ειδικά για την πρώτη χρονιά λειτουργίας του θα είναι μονο-ετές. Για το λόγο αυτό γίνονται δεκτοί μόνο φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει (ή τους υπολείπεται μόνο η Read more about Μεταπτυχιακό Public Health Data Science, Bordeaux, Γαλλία[…]

Οδηγίες και αρχές Διπλωματικών Εργασιών (Διατριβών) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη “Βιοστατιστική”

Οδηγίες και αρχές Διπλωματικών Εργασιών (Διατριβών) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη “Βιοστατιστική”