Οδηγίες και αρχές Διπλωματικών Εργασιών (Διατριβών) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη “Βιοστατιστική”

Οδηγίες και αρχές Διπλωματικών Εργασιών (Διατριβών) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη “Βιοστατιστική”

One-day ISCB Course in Prague

One-day ISCB Course in Prague, Czech Republic. The Course will take place on Friday 3 November 2017 and will be taught by Hein Putter and Theodor Adrian Balan, both from Leiden University Medical Centre in Leiden, the Netherlands. The Course is entitled `Frailty Models: Theory & Practice’. You are cordially invited! Our premises are limited to a maximum number of 30 course participants. Please, Read more about One-day ISCB Course in Prague[…]