Διάλεξη Michal Abrahamowicz: «Modelling effects of time-varying exposures in time-to-event analyses with applications to assess drugs safety and effectiveness»

Διάλεξη: «Modelling effects of time-varying exposures in time-to-event analyses with applications to assess drugs safety and effectiveness» Michal Abrahamowicz James McGill Professor of Biostatistics at McGill University, Montreal, Canada Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 15:00-16:00 Αίθουσα 2ου ορόφου, Κτίριο 12 Ιατρική Σχολή Αθηνών [PDF] Invitation M Abrahamowicz 15 May 2017

Οδηγίες Ανάρτησης Διπλωματικής Εργασίας από Φοιτητές του ΠΜΣ

Μετά την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση αυτής, οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν πρέπει να καταθέσουν την εργασία τους στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας της οδηγίες οι οποίες περιέχονται στα παρακάτω έγγραφα. Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Γραμματεία Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη

Funded PhD place, University of Nottingham, UK

Fully funded PhD place (UK/EU fees AND stipend at £14,553 per annum for 2017/18) for 4 years to start a PhD in September 2017. The PhD is joint between the School of Biosciences and Mathematical Sciences at the University of Nottingham, UK. Project Title ————— Mathematical and Statistical Modelling of Risk of Emergence of Antimicrobial Read more about Funded PhD place, University of Nottingham, UK[…]