29 Αυγούστου 2019

Διοίκηση Μεταπτυχιακού

Διοικητικά Όργανα του Π.Μ.Σ.

Α. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
Πρόεδρος Παναγιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλη

1. Π. Τουλούμη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

2. Ε. Σαμόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

3. Β. Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

4. Φ. Σιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

5. Σ. Τρέβεζας, Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

6-7. Δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ


Β. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Πρόεδρος Παναγιώτα Τουλούμη Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

1. Π. Τουλούμη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

2. Ε. Σαμόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

3. Β. Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

4. Φ. Σιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ

5. Σ. Τρέβεζας, Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ


Γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Παναγιώτα Τουλούμη Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτής Διευθυντής

Απόστολος Μπουρνέτας, Καθηγητής, Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών