29 Αυγούστου 2019

Διοίκηση Μεταπτυχιακού

Διοικητικά Όργανα του Π.Μ.Σ.
Α. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Πρόεδρος Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλη
1. Κ. Κατσουγιάννη,  Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
2. Π. Τουλούμη,  Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
3. Ε. Σαμόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Mέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
4. Λ. Μελιγκοτσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
5. Φ. Σιάννης,  Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Mέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ
6-7. Δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ

Β. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Πρόεδρος Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη
1. Κ. Κατσουγιάννη,  Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
2. Π. Τουλούμη,  Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
3. Ε. Σαμόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Mέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
4. Λ. Μελιγκοτσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
5. Φ. Σιάννης,  Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Mέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτής Διευθυντής
Απόστολος Μπουρνέτας, Καθηγητής, Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών