11 Φεβρουαρίου 2016

Δίδακτρα

Δίδακτρα

Πληροφορίες για την καταβολή διδάκτρων

  1. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές καταβάλλουν τέλη εγγραφής 475€ με την αποδοχή της εγγραφής τους στο πρόγραμμα (είτε τον Ιούλιο, είτε το Σεπτέμβριο, εάν υπάρχει περίοδος επιλογής). Κατά τη δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου καταβάλλουν το υπόλοιπο των διδάκτρων του εξαμήνου 475€ και κατά τη δήλωση μαθημάτων του Β’ εξαμήνου καταβάλλουν τη δεύτερη δόση του έτους 950€.
  2. Οι δευτεροετείς φοιτητές καταβάλλουν τα δίδακτρα του έτους σε 2 δόσεις, μία με τη δήλωση μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου και μία με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.
  3. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, για το σύνολο των διδάκτρων των σπουδών τους (3.800€).
  4. Οι αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων εξετάζονται εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν κατάλογο με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά από τη γραμματεία του ΠΜΣ.
  5. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον λογαριασμό της ALPHA BANK AE: GR0301408020802002001000227 – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά με τον προσωπικό αριθμό RF ο οποίος δίνεται στους φοιτητές με την έναρξη της φοίτησης. Το καταθετήριο αποστέλλεται σε μορφή pdf στο γραφείο διαχείρισης, κα Μακρή, chmakri@math.uoa.gr. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε για την πληρωμή των δόσεων.
  6. Κανένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πτυχιούχος εάν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το ΠΜΣ.