Λουκία Μελιγκοτσίδου

luciaΗ Λουκία Μελιγκοτσίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Στατιστικής στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο στη Στατιστική από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002) και διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική από το τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου του Lancaster (2005). Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2007), ενώ από το 2005 διδάσκει στατιστική πρώτα στο πανεπιστήμιο του Lancaster και από το 2008 ως μέλος ΔΕΠ του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στη Μπεϋζιανή Στατιστική μεθόδους Markov Chain Monte Carlo και Μεθόδους Filtering, Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Στατιστική, Μοντέλα Μίξεων Κατανομών και Μοντέλα Hidden Markov, Βιοστατιστική και Οικονομετρία. Έχει δημοσιεύσει 19 εργασίες σε καταξιωμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στατιστικής με περισσότερες από 350 ετεροαναφορές, πολλές από τις οποίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιοστατιστική, η Δρ. Μελιγκοτσίδου διδάσκει κυρίως μαθήματα Μπεϋζιανής Στατιστικής.


Μαθήματα

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΜπεϋζιανή Συμπερασματολογία II


Βιογραφικό Σημείωμα