11 Δεκεμβρίου 2015

Αξιολόγηση ΠΜΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ διενεργεί εσωτερική αξιολόγηση βασιζόμενη σε ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν φοιτητές και διδάσκοντες. Τα ετήσια αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας υποβάλλονται στην ΕΔΕ, τα μέλη της οποίας αποφασίζουν για την πορεία του ΠΜΣ, για ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων ή στην οργανωτική λειτουργία του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ έχει επίσης αξιολογηθεί δυο φορές από εξωτερικούς κριτές, διακεκριμένους επιστήμονες στο επιστημονικό πεδίο της Βιοστατιστικής, ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων.

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο ΠΜΣ.