Ανδρονίκη Νάσκα

Η Ανδρονίκη Νάσκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη διατροφική επιδημιολογία και ειδικά: (α) την ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων για τη συλλογή διατροφικών πληροφοριών (β) την αξιολόγηση του σφάλματος μέτρησης κατά τη συλλογή δεδομένων υγείας (γ) την αξιολόγηση σχέσεων διατροφής και υγείας (δ) τη διατροφική εποπτεία μεγάλων δειγμάτων του γενικού πληθυσμού και (ε) τη διαμόρφωση συστάσεων διατροφικής πρόσληψης βιταμινών και μετάλλων. Η Α. Νάσκα είναι Αντιπρόεδρος του «Dietetic Products, Nutrition and Allergies Panel of Experts» της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA), Πρόεδρος της ομάδας εργασίας «EFSA Working Group on Dietary Reference Values for minerals» και μέλος του συνεργαζόμενου με τον ΠΟΥ Κέντρου για τη Διατροφή και την Υγεία του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η Ανδρονίκη Νάσκα έχει δημοσιεύσει 131 ξενόγλωσσες εργασίες (σε διεθνή περιοδικά με κριτές), οι οποίες έχουν αναφερθεί περισσότερες από 4.500 φορές (h- index = 37, Μάιος 2016).


Μαθήματα

Διατροφική Επιδημιολογία


Βιογραφικό Σημείωμα