Φίλιππος Ορφανός

POΟ Φίλιππος Ορφανός είναι Βιοστατιστικός και υπηρετεί ως Ε.ΔΙ.Π. στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Είναι πτυχιούχος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Κοινωνική Στατιστική (Social Statistics) από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικού τίτλου από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Διδάσκει Βιοστατιστική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Π.Ο.Υ για τη Διατροφή και την Υγεία στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διατροφική επιδημιολογία με έμφαση στις μεθόδους συλλογής διατροφικών δεδομένων καθώς και τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών. Η βάση Pubmed καταγράφει (6/2016) 70 εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που έχουν αναφερθεί περισσότερες από 3,000 φορές (h-index=28).


Μαθήματα

Διατροφική Επιδημιολογία


Βιογραφικό Σημείωμα