Βάνα Σύψα

vsypsaΗ Βάνα Σύψα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος
του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιομετρία από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (2005). Είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) από το 2012 μέχρι σήμερα. Διδάσκει Επιδημιολογία και Στατιστική σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχει στη διδασκαλία και την επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων και στη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους (κυρίως ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 86 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.


Μαθήματα

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία


Βιογραφικό Σημείωμα