25 Φεβρουαρίου 2016

Ομιλίες

 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

 

  • Ian White, MRC Clinical Trials Unit at UCL, A journey in randomised trials: from rescue medication to causal inference MRC Clinical Trials Unit at UCL (lecture in memory of Christina Bamia)
  • Benjamin Barratt, Senior Lecturer, King’s College London: Can epidemiology be personalised? Examples from the field of air pollution. (14 Ιουνίου 2018)
  • Αριστείδη Δοκουμετζίδη,Επίκουρου Καθηγητή Φαρμακοκινητικής και Φαρμακομετρίας: Μαθηματικη μοντελοποίηση και προσομοίωση στην ανάπτυξη των φαρμάκων. (24 Απριλίου 2017)
  • Michal Abrahamowicz, James McGill Professor of Biostatistics at McGill University, Montreal, Canada: Modelling effects of time-varying exposures in time-to-event analyses with applications to assess drugs safety and effectiveness.(15 Μαΐου 2017)

 

 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

 

  • A.D. BARBOUR, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης:  Thresholds in parasitic disease models.
  • N. BALAKRISHNAN, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου McMaster, Καναδά: Classical and Bayesian approaches to compartment models based on in vivo cadmium data.
  • H. CHERNOFF, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Harvard, Η.Π.Α.: Kullback-Leibler information for ordering genes using sperm typing and radiation Hybrid mapping.
  • M. KOGEVINAS, Αναπλ. Καθηγητής του Institut Municipal d’Investigacio Medica (IMIM) και Universitat Autonoma de Barcelona: Methodological Issues in the Study of health effects of exposure to dioxins in children and adults.
  • P. NOBELIS, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Louis Pasteur του Στρασβούργου, Γαλλία: Bayesian testing simple hypotheses on the drift of a wiener process with randomly delayed observations.
  • C.R. RAO, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Penn State, Η.Π.Α.: The origin of Biostatistics and current state of the art.