25 Φεβρουαρίου 2016

Εκδηλώσεις – Ομιλίες

AUEB-NKUA-Indiana Conference in Biostatistics & Health Analytics

4-6 July, Aegina Island

We are pleased to announce the first AUEB-NKUA-Indiana Conference on Biostatistics & Health Analytics. This conference is within the broader collaboration between the The Fairbanks School of Public Health, the School of Public Health in Bloomington of Indiana University and the Department of Statistics of Athens University of Economics and Business (AUEB-Stats) and the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) School of Medicine.

The morning sessions of the conference are devoted in three 3-hour short courses on Interim monitoring of clinical trials, Adaptive Designs and Multivariable Analysis: Confounding or Interaction? How Much Complexity?

The conference is open for poster presentations from students and researchers with interest in Biostatistics and Health Analytics.

Details can be found here https://aueb-analytics.wixsite.com/biostats-conf

Registration is now available here https://aueb-analytics.wixsite.com/biostats-conf/registration

 

 

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Χρήστου Θωμαδάκη

 

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Χρήστου Θωμαδάκη με τίτλο:

«Statistical modeling of CD4 cell count evolution in HIV-positive individuals before and after antiretroviral treatment initiation under missing data due to various dropout mechanisms»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής (κτήριο 12, 2ο όροφος) στις 10/06/2022 και ώρα 13:00μμ

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Γιώτα Τουλούμη (Επιβλέπουσα)

Λουκία Μελιγκοτσίδου

Κωνσταντίνος Γιαννούτσος

 

 

 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

 

  • Ian White, MRC Clinical Trials Unit at UCL, A journey in randomised trials: from rescue medication to causal inference MRC Clinical Trials Unit at UCL (lecture in memory of Christina Bamia)
  • Benjamin Barratt, Senior Lecturer, King’s College London: Can epidemiology be personalised? Examples from the field of air pollution. (14 Ιουνίου 2018)
  • Αριστείδη Δοκουμετζίδη,Επίκουρου Καθηγητή Φαρμακοκινητικής και Φαρμακομετρίας: Μαθηματικη μοντελοποίηση και προσομοίωση στην ανάπτυξη των φαρμάκων. (24 Απριλίου 2017)
  • Michal Abrahamowicz, James McGill Professor of Biostatistics at McGill University, Montreal, Canada: Modelling effects of time-varying exposures in time-to-event analyses with applications to assess drugs safety and effectiveness.(15 Μαΐου 2017)

 

 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

 

  • A.D. BARBOUR, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης:  Thresholds in parasitic disease models.
  • N. BALAKRISHNAN, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου McMaster, Καναδά: Classical and Bayesian approaches to compartment models based on in vivo cadmium data.
  • H. CHERNOFF, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Harvard, Η.Π.Α.: Kullback-Leibler information for ordering genes using sperm typing and radiation Hybrid mapping.
  • M. KOGEVINAS, Αναπλ. Καθηγητής του Institut Municipal d’Investigacio Medica (IMIM) και Universitat Autonoma de Barcelona: Methodological Issues in the Study of health effects of exposure to dioxins in children and adults.
  • P. NOBELIS, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Louis Pasteur του Στρασβούργου, Γαλλία: Bayesian testing simple hypotheses on the drift of a wiener process with randomly delayed observations.
  • C.R. RAO, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Penn State, Η.Π.Α.: The origin of Biostatistics and current state of the art.