11 Δεκεμβρίου 2015

Διδάσκοντες

 

Τμήμα Μαθηματικών

Χ. Χαραλαμπίδης Ομότιμος Καθηγητής Εισαγωγή στις Πιθανότητες
Α. Μπουρνέτας Καθηγητής Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς, Ερευνητική Μεθοδολογία, Προσομοίωση,Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών, Διαχείριση Δεδομένων-Βάσεις Δεδομένων
Φ. Σιάννης Επίκουρος Καθηγητής Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής, Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων, Ανάλυση Επιβίωσης
Λ. Μελιγκοτσίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι, Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία II, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική
Ιατρική Σχολή
Κ. Κατσουγιάννη Καθηγήτρια Εισαγωγή στη Στατιστική και ΒιοστατιστικήΕρευνητική Μεθοδολογία, Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής Ι, Περιβαλλοντική Επιδιμιολογία
Γ. Τουλούμη Καθηγήτρια Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ανδρ. Νάσκα Αναπλ. Καθηγήτρια Διατροφική Επιδημιολογία
Β. Μπενέτου Αναπλ. Καθηγήτρια Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
Ε. Σαμόλη Επίκουρη Καθηγήτρια Μετα-ανάλυσηΕισαγωγή στη Στατιστική και Βιοστατιστική, Περιβαλοντική Επιδιμιολογία
Δ. Παρασκευής Αναπλ. Καθηγητής Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Β. Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
Γκ. Μαγιορκίνης Επίκουρος Καθηγητής Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Κ. Δημακοπούλου Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Ν. Πανταζής ΕΔΙΠ  Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Μετα-ανάλυση, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων
Γ. Βουρλή Διδάκτωρ ΕΚΠΑ  Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
Φ. Ορφανός ΕΔΙΠ Διατροφική Επιδημιολογία
Μέλη ΔΕΠ Άλλων Πανεπιστημίων
C. Yiannoutsos Professor,
Indiana University Department of Medicine, Department of Medicine, Indianapolis, IN
Ανάλυση Επιβίωσης, Κλινικές Δοκιμές
Ι. Βρόντος Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική
Δ. Παναγιωτάκος Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών
Δ. Καρλής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής  Πολυμεταβλητή Ανάλυση
Δρ Τίνα (Σταματία) Γκαράνη-Παπαδάτου Επιστημονική Συνεργάτης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής). Ερευνητική Μεθοδολογία
Ν. Δεμίρης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανάλυση Επιβίωσης
Ι. Τζουλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
Ε. Ευαγγέλου Επίκουρος Καθηγητής Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
Κ. Τσιλίδης Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
A. Δοκουμετζίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Φαρμακομετρία

Βοηθοί Διδασκαλίας

Α. Καλπουρτζή Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
Σ. Ροδοπούλου Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Κ. Κοκή Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική
Α. Αναλυτής Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών
Χ. Θωμαδάκης Κλινικές Δοκιμές, Αναλυση επιβίωσης
E. Κωστάκη  Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Ν. Στασινόπουλος Διαχείριση Δεδομένων-Βάσεις Δεδομένων