11 Δεκεμβρίου 2015

Διδάσκοντες

 

Τμήμα Μαθηματικών

Α. Μπουρνέτας Καθηγητής Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς, Ερευνητική Μεθοδολογία, Προσομοίωση, Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών, Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, Διαχείριση Δεδομένων-Βάσεις Δεδομένων
Φ. Σιάννης Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων, Ανάλυση Επιβίωσης, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική
Λ. Μελιγκοτσίδου Αναπλ. Καθηγήτρια Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι, Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία II, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική
Σ. Τρέβεζας Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή στις Πιθανότητες
Ιατρική Σχολή
Κ. Κατσουγιάννη Ομότιμη Καθηγήτρια Ερευνητική Μεθοδολογία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Γ. Τουλούμη Καθηγήτρια Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ανδρ. Νάσκα Καθηγήτρια Διατροφική Επιδημιολογία
Β. Μπενέτου Καθηγήτρια Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
Ε. Σαμόλη Αναπλ. Καθηγήτρια Μετα-ανάλυσηΕισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Δ. Παρασκευής Αναπλ. Καθηγητής Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Β. Σύψα Αναπλ. Καθηγήτρια Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Μαθηματικά Μοντέλα σε Λοιμώδη Νοσήματα
Γκ. Μαγιορκίνης Επίκουρος Καθηγητής Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Κ. Δημακοπούλου Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Ν. Πανταζής Επίκουρος Καθηγητής Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Μετα-ανάλυση, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων
Γ. Βουρλή Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
Φ. Ορφανός ΕΔΙΠ Διατροφική Επιδημιολογία
Μέλη ΔΕΠ Άλλων Πανεπιστημίων
C. Yiannoutsos Professor,
Indiana University Department of Medicine, Department of Medicine, Indianapolis, IN
Ανάλυση Επιβίωσης, Κλινικές Δοκιμές
Δ. Καρλής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής Πολυμεταβλητή Ανάλυση
Δρ Τίνα (Σταματία) Γκαράνη-Παπαδάτου Επιστημονική Συνεργάτης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής). Ερευνητική Μεθοδολογία
Ν. Δεμίρης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανάλυση Επιβίωσης, Μαθηματικά Μοντέλα σε Λοιμώδη Νοσήματα
Ε. Κριτσωτάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοστατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Ανάλυση Επιβίωσης
Ι. Τζουλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
Ε. Ευαγγέλου Επίκουρος Καθηγητής Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
Κ. Τσιλίδης Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
A. Δοκουμετζίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Φαρμακομετρία

Βοηθοί Διδασκαλίας

Α. Καλπουρτζή Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
Σ. Ροδοπούλου Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Κ. Κοκή Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική
Α. Αναλυτής Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών
Χ. Θωμαδάκης Κλινικές Δοκιμές, Ανάλυση Επιβίωσης
E. Κωστάκη Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Χ. Γκαραγκούνη Διαχείριση Δεδομένων-Βάσεις Δεδομένων