ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη φοιτητών σε ομάδα εθελοντών του 34th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Megaron, Athens 18-21 September 2022

   Προσκαλούνται φοιτητές του “ΠΜΣ Βιοστατιστική”,   να συμμετέχουν ως εθελοντές για να συμβάλουν στη καλή λειτουργία του 34th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology,

το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18-21 Σεπτεμβρίου 2022 στο Μέγαρο στην Αθήνα (www.isee2022.org).

Η κύρια δραστηριότητα των Εθελοντών αφορά την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου όπως μεταφορά μικροφώνων, συμβολή στην καλή λειτουργία υπολογιστών και  καθοδήγηση των συμμετεχόντων σε αίθουσες.

Οι Εθελοντές του συνεδρίου θα παρακολουθήσουν χωρίς κόστος εγγραφής το Συνέδριο, ενώ προβλέπεται μέγιστη αμοιβή 150 ευρώ για την βοήθεια τους στην διάρκεια  των 4 ημερών του συνεδρίου (ανάλογα με τη διάρκεια της συμμετοχής).

Όσοι  ενδιαφέρονται  να συμμετάσχουν,  παρακαλώ πολύ να στείλουν σχετικό μήνυμα στην Κα Κάσδαγλη στο email:     kasdaglimar@gmail.com     ή/και να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο:  210-746-2096 καθημερινά μεταξύ 9:00-17:00