24 Ιανουαρίου 2024

Μαρία Ιωσηφίνα Κάσδαγλη

 

Βιοστατιστικός PhD

Ηλεκτρονική διεύθυνση: kasdaglimar@med.uoa.gr

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10/2018 – Σήμερα: Επιστημονική Συνεργάτιδα,  Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής,  Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.

05/2014 – 08/2014: Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ., ασκούμενη στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετεκπαιδευτικά προγράμματα:

Βιοστατιστική στην Επιδημιολογική Έρευνα Ι: ΠΜΣ «Επιδημιολογία-μεθοδολογία έρευνας στις Βιοιατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-Ανάλυση: ΠΜΣ «Επιδημιολογία-μεθοδολογία έρευνας στις Βιοιατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

Μετα-ανάλυση: ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» , Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Βιοστατιστική: καμπύλες επιβίωσης, μαθηματικά μοντέλα: ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο:

Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ιατρική Στατιστική: ΠΜΣ «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μεθοδολογία, Επιδημιολογία Έρευνας και Βιοστατιστική: ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2023: European Educational Program in Epidemiology (EEPE), Φλωρεντία, Ιταλία

06/2018 – 03/2022: Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή. Τίτλος Διατριβής: Μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και θνησιμότητα στην Ελλάδα. Βαθμός: Άριστα

10/2015 – 02/2018: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοστατιστική», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Σχολή Θετικών Επιστημών/ Τμήμα Μαθηματικών. Τίτλος Διατριβής Διπλωματικής Εργασίας: Μετα-ανάλυση μελετών για τη διερεύνηση στης σχέσης της ασθένειας  Parkinson με την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση. Βαθμός: Λίαν καλώς

09/2009 – 03/2015: Πτυχίο Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας/ Τμήμα Στατιστικής. Βαθμός: Καλώς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Yavropoulou, M.P., Kasdagli, M.I., Makras, P., Diomatari, K.M., Anastasilakis, A.D., Mitsikostas, D.D., Kassi, E., Sfikakis, P.P., Kravvariti, E., 2024. Nocebo-associated treatment discontinuation with subcutaneous anti-osteoporotic drugs. A systematic review and meta-analysis of placebo-arm dropouts in randomized-controlled trials. Maturitas 179, 107874.

Apollonatou, V., Lykouras, D., Kargiotis, O., Kasdagli, M.I., Lagiou, O., Papathanasopoulos, P., Spiropoulos, K., Karkoulias, K., 2023. Cardiopulmonary exercise testing in people with minimally impaired multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord 79, 105016.

Kasdagli, M.I., Katsouyanni, K., de Hoogh, K., Zafeiratou, S., Dimakopoulou, K., Samoli, E., 2023. Associations between exposure to blue spaces and natural and cause-specific mortality in Greece: An ecological study. Int. J. Hyg. Environ. Health 249, 114137.

Kravvariti, E., Kasdagli, M.I., Diomatari, K.M., Mouratidou, P., Daskalakis, K., Mitsikostas, D.D., Sfikakis, P.P., Yavropoulou, M.P., 2023. Meta-analysis of placebo-arm dropouts in osteoporosis randomized-controlled trials and implications for nocebo-associated discontinuation of anti-osteoporotic drugs in clinical practice. Osteoporos. Int. 34, 585-598.

Mendes, V., Niforou, A., Kasdagli, M.I., Ververis, E., Naska, A., 2023. Intake of legumes and cardiovascular disease: A systematic review and dose-response meta-analysis. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 33, 22-37.

Pinho, M.G.M., Flueckiger, B., Valentin, A., Kasdagli, M.I., Kyriakou, K., Lakerveld, J., Mackenbach, J.D., Beulens, J.W.J., de Hoogh, K., 2023. The quality of OpenStreetMap food-related point-of-interest data for use in epidemiological research. Health Place 83, 103075.

Vogli, S., Naska, A., Marinos, G., Kasdagli, M.I., Orfanos, P., 2023. The Effect of Vitamin E Supplementation on Serum Aminotransferases in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 15.

Kasdagli, M.I., Katsouyanni, K., de Hoogh, K., Lagiou, P., Samoli, E., 2022. Investigating the association between long-term exposure to air pollution and greenness with mortality from neurological, cardio-metabolic and chronic obstructive pulmonary diseases in Greece. Environ. Pollut. 292, 118372.

Kosti, R.I., Kasdagli, M.I., Kyrozis, A., Orsini, N., Lagiou, P., Taiganidou, F., Naska, A., 2022. Fish intake, n-3 fatty acid body status, and risk of cognitive decline: a systematic review and a dose-response meta-analysis of observational and experimental studies. Nutr. Rev. 80, 1445-1458.

Ntavidi, S., Katsanou, P., Marakomichelakis, G., Kasdagli, M.I., Antiochou, E., Mpali, I., Kakou, A.M., Tsioufis, K., Dimitriadis, G., Lambadiari, V., 2022. Association of Non-Dipping Blood Pressure Patterns with Diabetic Peripheral Neuropathy: A Cross-Sectional Study among a Population with Diabetes in Greece. Nutrients 15.

Kasdagli, M.I., Katsouyanni, K., de Hoogh, K., Lagiou, P., Samoli, E., 2021. Associations of air pollution and greenness with mortality in Greece: An ecological study. Environ. Res. 196, 110348.

Filippini, T., Naska, A., Kasdagli, M.I., Torres, D., Lopes, C., Carvalho, C., Moreira, P., Malavolti, M., Orsini, N., Whelton, P.K., Vinceti, M., 2020. Potassium Intake and Blood Pressure: A Dose-Response Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc 9, e015719.

Filippini, T., Torres, D., Lopes, C., Carvalho, C., Moreira, P., Naska, A., Kasdagli, M.I., Malavolti, M., Orsini, N., Vinceti, M., 2020. Cadmium exposure and risk of breast cancer: A dose-response meta-analysis of cohort studies. Environ. Int. 142, 105879.

Kasdagli, M.-I., Katsouyanni, K., Dimakopoulou, K., Samoli, E., 2019. Air pollution and Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis up to 2018. Int. J. Hyg. Environ. Health 222, 402-409.

Dimakopoulou, K., Koutentakis, K., Papageorgiou, I., Kasdagli, M.I., Haralabidis, A.S., Sourtzi, P., Samoli, E., Houthuijs, D., Swart, W., Hansell, A.L., Katsouyanni, K., 2017. Is aircraft noise exposure associated with cardiovascular disease and hypertension? Results from a cohort study in Athens, Greece. Occup. Environ. Med. 74, 830-837.

H FACTOR: 8 (Google Scholar) ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 520 (Google Scholar)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EXPANSE (EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings): EXTREMA (Emergency Notification System for Extrema Temperatures)

Dose-response relationships in health risk assessment to nutritional and toxicological factors in foods: development and application of novel biostatistical methods

RESPOZE (Respiratory Effects of Ozone Exposure in Children)

HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports)

THALES – National Survey of Morbidity and Risk Factors (EMENO)

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Walton H, Evangelopoulos D, Kasdagli M-I, Selley L, Dajnak D and Katsouyanni K,.2021. Investigating links between air pollution, COVID-19 and lower respiratory infectious diseases environmental Research Group, Imperial College London

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΦΟΡΙΕΣ          Αριθμός παρουσιάσεων ως προσκεκλημένος ομιλητής: 1

                                                            Αριθμός προφορικών παρουσιάσεων ή αναρτημένων ανακοινώσεων σε συνέδρια: 16

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  STATA / R / Revman / ArcGIS / QGIS / SPSS / SQL / REDcap

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας 2018 για την ποιότητα του αέρα στις πόλεις (ECOPOLIS) Τίτλος: Μετα-ανάλυση μελετών για τη διερεύνηση στης σχέσης της ασθένειας  Parkinson με την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση