Οδηγίες Ανάρτησης Διπλωματικής Εργασίας από Φοιτητές του ΠΜΣ

Μετά την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση αυτής, οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν πρέπει να καταθέσουν την εργασία τους στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας της οδηγίες οι οποίες περιέχονται στα παρακάτω έγγραφα.

Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Γραμματεία
Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη