Μαθηματικά Μοντέλα σε Λοιμώδη Νοσήματα

Διδάσκοντες

Β. Σύψα

Ν. Δεμίρης

 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες σχετικά με τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων σε λοιμώδη νοσήματα (εκτίμηση παραμέτρων, πρόβλεψη, αξιολόγηση παρεμβάσεων)

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει βασικές έννοιες στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων (βασικός και ενεργός αριθμός αναπαραγωγής, χρόνος γενιάς, ανοσία αγέλης), θα μπορεί να αναγνωρίσει τον κατάλληλο τύπο μαθηματικού μοντέλου ανάλογα με τη φύση του λοιμώδους νοσήματος, να αποτυπώσει το μοντέλο με τη βοήθεια διαφορικών εξισώσεων σε ειδικά προγράμματα, να εκτιμήσει παραμέτρους με βάση διαθέσιμα δεδομένα, να πραγματοποιήσει προβλέψεις και να αποτιμήσει την επίδραση παρεμβάσεων

 

Περιεχόμενο

1. Εισαγωγικές έννοιες στα λοιμώδη νοσήματα

• Τι είναι τα λοιμώδη νοσήματα. Τρόπος μετάδοσης (άμεσα, μέσω διαβιβαστή)

• Βασικές έννοιες στις επιδημίες: R0, επιδημική καμπύλη, χρόνος γενιάς, χρόνος επώασης, λανθάνουσα περίοδος, ανοσία αγέλης, Rt

2. Εισαγωγή σε βασικά μαθηματικά μοντέλα

• SI, SIS, SIR, SEIR (κλειστοί και ανοιχτοί πληθυσμοί): βασικές παράμετροι, διαφορικές εξισώσεις, R0 σε συνάρτηση με τις παραμέτρους αυτές

• Eκτίμηση παραμέτρων από δεδομένα ή/και προβλέψεις με δεδομένες τιμές παραμέτρων

• Ενσωματώνοντας φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στο μοντέλο

3. Εισαγωγή στα στοχαστικά επιδημικά μοντέλα και η σχέση τους με τα αιτιοκρατικά υποδείγματα.

4. Ενσωματώνοντας την ετερογένεια στα μοντέλα. Ηλικιακές ομάδες και επιδημίες σε δομημένους πληθυσμούς.

5. Στατιστική συμπερασματολογία και εκτίμηση επιδημικών παραμέτρων.

6. Έλεγχος λοιμωδών νόσων. Στρατηγικές εμβολιασμού και εκτίμηση αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

7. Εργαστήρια για σχεδιασμό μαθηματικών μοντέλων και εφαρμογές σε πραγματικά δεδομένα από επιδημίες