Λουκία Μελιγκοτσίδου

Η Λουκία Μελιγκοτσίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στατιστικής στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε το 2002 από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική από Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Lancaster University, UK, το 2005. Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει Γραμμικά Μοντέλα, Μπεϋζιανή Στατιστική, Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογές σε Στατιστικά Πακέτα και Γλώσσες Προγραμματισμού. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει Μπεϋζιανή Στατιστική, Χρονοσειρές, Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Οικονομετρία και Γλώσσες Προγραμματισμού. Τα πεδία της ερευνητικής της εξειδίκευσης είναι κυρίως η Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία και επιλογή μοντέλου και η ανάπτυξη αλγορίθμων Markov chain Monte Carlo. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Βιοστατιστική, και συγκεκριμένα από κοινού μοντελοποίηση δεδομένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και δεδομένων επιβίωσης, μοντέλα μίξεων κατανομών και κρυμμένα μαρκοβιανά μοντέλα, μοντέλα προβλέψεων, μεθόδους προσομοίωσης, μεθόδους Filtering και Particle Filters, την Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Στατιστική και τη Στατιστική Γενετική. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Στατιστικής και Βιοστατιστικής και έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια του ΕΚΠΑ, κύρια ερευνήτρια ή επικεφαλής της στατιστικής ομάδας σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και εθνικούς πόρους. Είναι μέλος αρκετών διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων στατιστικής και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών στατιστικών συνεδρίων.


Μαθήματα

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι, Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία II, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική, Εισαγωγή στη γλώσσα Python