Μεταπτυχιακό Public Health Data Science, Bordeaux, Γαλλία

Στο Bordeaux της Γαλλίας ξεκινάει το Σεπτέμβρη του 2018 μεταπτυχιακό  στη δημόσια υγεία και την επιστήμη των δεδομένων. Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλάδιο.

Επισημαίνεται ότι:

1)      Το μεταπτυχιακό είναι 2-ετές, αλλά ειδικά για την πρώτη χρονιά λειτουργίας του θα είναι μονο-ετές. Για το λόγο αυτό γίνονται δεκτοί μόνο φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει (ή τους υπολείπεται μόνο η ολοκλήρωση της διπλωματικής) μεταπτυχιακό στη Βιοστατιστική ή στην επιδημιολογία ή σε bioinformatics.

2)      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι τέλος Μαϊου

3)      Τα δίδακτρα για όλο το έτος είναι 400 ευρώ

4)      Καλύπτεται η διαμονή (σε ειδικά ενοικιαζόμενους χώρους μόνο για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού)

5)      Υπάρχει η δυνατότητα η διπλωματική που θα γίνει το 2ο εξάμηνο να γίνει σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό μας και άρα να μην χρειαστεί να μείνει κάποιος όλο το έτος στο Bordeaux

6)      Υπάρχει η δυνατότητα στη συνέχεια για διδακτορικό είτε στο πανεπιστήμιο του Bordeaux είτε σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

7)      Οι ανωτέρω όροι ισχύουν μόνο για φέτος.

8)      Θα γίνει επιλογή 25 περίπου φοιτητών από διάφορες χώρες με βάση το σύνολο των αιτήσεων και τα βιογραφικά

Παρακαλείστε να κοινοποιήσετε στη Γραμματεία (κα Τζένη Πολίτη) μέσω email ότι κάνατε αίτηση στο ΠΜΣ ώστε να καταγραφεί ποιοι φοιτητές ενδιαφέρονται.

Flyer