11 Δεκεμβρίου 2015

Αξιολόγηση ΔΠΜΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και Υπηρεσίες Δεδομένων Υγείας» διενεργεί εσωτερική αξιολόγηση βασιζόμενη σε ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν φοιτητές και διδάσκοντες. Τα ετήσια αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας υποβάλλονται στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, τα μέλη της οποίας αποφασίζουν για την πορεία του Δ.Π.Μ.Σ., για ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων ή στην οργανωτική λειτουργία του.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει επίσης αξιολογηθεί δυο φορές από εξωτερικούς κριτές, διακεκριμένους επιστήμονες στο επιστημονικό πεδίο της Βιοστατιστικής, ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων.

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και Υπηρεσίες Δεδομένων Υγείας».