Νίκος Πανταζής

Ο Νίκος Πανταζής είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική» από το ίδιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Μαθηματικών).

Διδάσκει Ιατρική Στατιστική και Επιδημιολογία σε προπτυχιακό επίπεδο, κυρίως στο Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ αλλά και στα Τμήματα Οδοντιατρικής και Βιολογίας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει Ιατρική Στατιστική με έμφαση στα Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, την Ανάλυση Διαχρονικών Δεδομένων και την Μετα-ανάλυση σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επιβλέψει ή έχει συμμετάσχει ως μέλος τριμελούς επιτροπής σε πάνω από 30 διπλωματικές εργασίες φοιτητών Π.Μ.Σ. και ως μέλος της επταμελούς επιτροπής σε 2 διδακτορικές διατριβές.

Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος σε  πρόγραμμα του ECDC που σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων επιτήρησης του HIV στην Ευρώπη ενώ έχει συμμετάσχει ή συνεχίζει να συμμετέχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση, National Institute of Health-ΗΠΑ και εθνικούς πόρους.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην επιδημιολογία του HIV και σε μεθοδολογικά ζητήματα στην ανάλυση διαχρονικών δεδομένων και δεδομένων επιβίωσης, ειδικά παρουσία μη-τυχαίων μηχανισμών περικοπής. Ο Νίκος Πανταζής είναι συγγραφέας ή μέλος της ερευνητικής ομάδας σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά τόσο στο χώρο της Ιατρικής/Επιδημιολογίας (JAMA, Lancet HIV, AIDS, PLOS Pathogens, Journal of Virology, Eurosurveillance, Clinical Infectious Diseases κ.α.) όσο και της Στατιστικής/Βιοστατιστικής (Journal of Royal Statistical Society, Biometrics, Statistics in Medicine, Statistical Methods in Medical Research κ.α.). Τον Δεκέμβριο του 2023 οι βιβλιογραφικές βάσεις Pubmed και Scopus αποδελτίωναν 138 επιστημονικές του εργασίες ενώ η βάση Google Scholar 143. Οι αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές ήταν 7.069 (h-index 42) σύμφωνα με τη βάση Google Scholar και 4805 (h-index 35) σύμφωνα με τη βάση Scopus (εξαιρώντας αυτοαναφορές από όλους τους συγγραφείς η βάση Scopus κατέγραφε 4142 ετεροαναφορές και h-index 32).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pantazis+n

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=-iwljUUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate