Φίλιππος Ορφανός, PhD

Βιοστατιστικός-Επιδημιολόγος

Μέλος ΕΔΙΠ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ο Φίλιππος Ορφανός (ΦΟ) είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Στατιστική (MSc in Social Statistics) του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Διατροφική Επιδημιολογία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με επιβλέποντα τον καθ. Δημήτριο Τριχόπουλο. Υπηρετεί ως μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Το διδακτικό του έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο επικεντρώνεται σε θέματα βιοστατιστικής και επιδημιολογίας-μεθοδολογίας έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διατροφική επιδημιολογία με έμφαση στις μεθόδους συλλογής διατροφικών δεδομένων, καθώς και τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών.

Επιβλέπει διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών και είναι στατιστικός σύμβουλος σε διδακτορικές διατριβές. Έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές συναντήσεις και είναι κριτής ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικα περιοδικα.

Τον Δεκέμβριο 2023, περισσότερες από 100 διεθνείς επιστημονικές εργασίες του ΦΟ καταγράφονται στη βιβλιογραφική βάση Pubmed. Η βάση SCOPUS κατέγραφε 5879 βιβλιογραφικές αναφορές και δείκτη Hirsch (h-index) 44. Οι σχετικές καταγραφές από τη βάση google scholar ήταν >10,000 με αντίστοιχο h-index 57.


Μαθήματα

Διατροφική Επιδημιολογία