10 Οκτωβρίου 2019

Διδάσκοντες Παλαιότερων Ετών

 

M. Hills, Professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

Mike Kenward, Professor,  London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

S. Lagakos, Professor, Harvard School of Public Health, Boston, USA

Marcello Pagano Professor, Harvard School of Public Health, Boston, USA

C. Qualls, Professor, University of New Mexico, USA

Μ. Ακρίτας, Professor, Pensylvania State University, USA

K. Γκατσώνης, Professor, Brown University, USA.

M. Μαρκάτου, Assoc. Professor, Columbia University, USA

P. Pascal Nobelis, Maitre de Conference, Universite Luis Pasteur, Starsbourg, France

A. Rotnitzky, Assoc Professor, Harvard School of Public Health, Boston, USA

P. Williams, Assoc Professor, Harvard School of Public Health, Boston, USA

D. Wypij, Assoc Professor, Harvard School of Public Health, Boston, USA

N. Horton, Harvard School of Public Health, Boston, USA

Τ. Χριστοφίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Α. Καραγρηγορίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δ. Τριχόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Παν. Ιωαννίνων

Σ. Κουνιάς, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Αθηνών

Α. Τζώνου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Παν. Αθηνών

Β. Καλαποθάκη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Παν. Αθηνών

Κ. Ζωγράφος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Ιωαννίνων

Κ. Φερεντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Ιωαννίνων

Κ. Καρακώστας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Ιωαννίνων

Π. Λάγιου Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Α. Χατζάκης Καθηγητής, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Ο. Δαφνή, Καθηγήτρια, Τμήμ. Νοσηλευτικής, Παν/μίου Αθηνών

Δ. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χ. Δαμιανού, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Αθηνών

Χ. Μπάμια, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών

Θ. Ψαλτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών

Ι. Ντζούφρας, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

S. Murray ,Ph.D., Leader Oncology Division, GeneKOR S.A

Χ. Χαραλαμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Αθηνών

Ι. Βρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δ. Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο