ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ_ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ_2019_2020

Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις από 28/5/2019 έως 26/6/2019  στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδω.

Για περισσότερες πληροφορίες Γραμματεία του ΠΜΣ.