Ημερομηνίες Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών 2016-2017

Ανακοινώνεται ότι οι επόμενες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών έχουν προγραμματιστεί για τις εξής ημερομηνίες:

  • 6/2/2017
  • 24/4/2017
  • 26/6/2017