11 Δεκεμβρίου 2015

Διδάσκοντες

Τμήμα Μαθηματικών

Α. Μπουρνέτας Καθηγητής, ΕΚΠΑ Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς, Ερευνητική Μεθοδολογία, Προσομοίωση, Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών, Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι : Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων
Φ. Σιάννης Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ  Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων, Ανάλυση Επιβίωσης, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι: Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων
Λ. Μελιγκοτσίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι, Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Εισαγωγή στη γλώσσα Python
Σ. Τρέβεζας Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ Εισαγωγή στις Πιθανότητες
Ιατρική Σχολή
Κ. Κατσουγιάννη Ομότιμη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Ερευνητική Μεθοδολογία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Γ. Τουλούμη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ε. Σαμόλη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Μετα-ανάλυση, Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Β. Σύψα Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Μαθηματικά μοντέλα σε λοιμώδη νοσήματα
Ανδρ. Νάσκα Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Διατροφική Επιδημιολογία
Β. Μπενέτου Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
Δ. Παρασκευής Καθηγητής, ΕΚΠΑ Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Γκ. Μαγιορκίνης Αναπληρωτής Καθηγήτης, ΕΚΠΑ Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Κ. Δημακοπούλου Διδάκτωρ, ΕΚΠΑ Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
Ν. Πανταζής Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων
Χ. Θωμαδάκης Διδάκτωρ, ΕΚΠΑ Κλινικές Δοκιμές, Ανάλυση Επιβίωσης, Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων, Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές
Φ. Ορφανός ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ Διατροφική Επιδημιολογία
Μέλη ΔΕΠ Άλλων Πανεπιστημίων
Κ. Γιαννούτσος Καθηγηγτής, Πανεπιστήμιο Indiana Ανάλυση Επιβίωσης, Κλινικές Δοκιμές
Δρ Τίνα (Σταματία) Γκαράνη-Παπαδάτου Επιστημονική Συνεργάτης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής) Ερευνητική Μεθοδολογία
Ν. Δεμίρης Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανάλυση Επιβίωσης, Μαθηματικά μοντέλα σε λοιμώδη νοσήματα
Ε. Κριτσωτάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοστατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ανάλυση Επιβίωσης
Ι. Τζουλάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
Κ. Τσιλίδης Επίκουρος Καθηγητής Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία
A. Δοκουμετζίδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Φαρμακομετρία
Σ. Δεναξάς Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δεδομένων

Βοηθοί Διδασκαλίας

Α. Καλπουρτζή Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
Κ. Κοκή Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική
Α. Αναλυτής Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δεδομένων, Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς ΙΕπιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι: Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων
Γ. Βουρλή, PhD Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία
E. Κωστάκη, PhD Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης
Χ. Γκαραγκούνη Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι: Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων
Μ.Ι. Κάσδαγλη, PhD Μετα-ανάλυση
Β. Μπαράλου Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
A. Καρακώστα, PhD Μικτές Ερευνητικές Μέθοδοι
Α. Σταμουλόπουλος Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές