Ιωάννης Βρόντος

Vrontos-photoΟ Ιωάννης Βρόντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου πήρε πτυχίο Στατιστικής (1995), M.Sc. στην Στατιστική (1997) και Ph.D. στην Στατιστική (2001). Έχει εργαστεί ως μεταδιδάκτωρ ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας στα Οικονομικά και τη Στατιστική (CREST) του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Σπουδών (INSEE) στο Παρίσι (2001). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών υποδειγμάτων και τεχνικών εκτίμησής τους, ιδιαίτερα με την χρήση της Μπεϋζιανής μεθοδολογίας σε εμπειρικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα. Έχει παρουσιάσει εργασίες σε πολλά διεθνή συνέδρια, και έχει δημοσιεύσει 22 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές με περισσότερες από 600 ετεροαναφορές.


Μαθήματα

Εισαγωγή στη Στατιστική και Βιοστατιστική


Βιογραφικό Σημείωμα