11 Δεκεμβρίου 2015

Επικοινωνία

Γραμματεία

Ιατρική Σχολή:
Τζένη Πολίτη: jpoliti[at]med.uoa.gr
Τηλ.: 210 746 2205

Τμήμα Μαθηματικών:
Χάρις Μακρή: chmakri[at]math.uoa.gr
Τηλ.: 210 727 6418