Διάλεξη Michal Abrahamowicz: «Modelling effects of time-varying exposures in time-to-event analyses with applications to assess drugs safety and effectiveness»

Διάλεξη:

«Modelling effects of time-varying exposures in time-to-event analyses
with applications to assess drugs safety and effectiveness»
Michal Abrahamowicz
James McGill Professor of Biostatistics at McGill University, Montreal, Canada

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 15:00-16:00
Αίθουσα 2ου ορόφου, Κτίριο 12
Ιατρική Σχολή Αθηνών

[PDF] Invitation M Abrahamowicz 15 May 2017