Περιβαλλοντική Επιδημιολογία

Διδάσκουσα: Κ. Κατσουγιάννη, Ε. Σαμόλη, Κ. Δημακοπούλου Το μάθημα αυτό είναι διαρθρωμένο σε  τρεις ενότητες: η πρώτη είναι γενική και  δίνει το πλαίσιο της έρευνας στην Επιδημιολογία Περιβάλλοντος, η δέυτερη και η τρίτη εστιάζουν σε δυο μεθοδολογίες που είναι σημαντικές για την ανάλυση των σχετικών ερευνών και έχουν ξεχωριστό βιο-στατιστικό ενδιαφέρον: τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Read more about Περιβαλλοντική Επιδημιολογία[…]

Εισαγωγή στις Κλινικές Δοκιμές

Εισαγωγή στις Κλινικές Δοκιμές Διδάσκων Constantin T Yiannoutsos, Ph.D. Professor of Biostatistics Indiana University RM Fairbanks School of Public Health, Department of Biostatistics 401 W 10th Street, Suite 3000 Indianapolis, IN 46202 Tel.: (317) 278-3045 Fax: (317) 274-2678 Email: cyiannou@iu.edu Σκοπός του μαθήματος Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές βιοστατιστικής στο πλαίσιο Read more about Εισαγωγή στις Κλινικές Δοκιμές[…]

Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων

Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων Νίκος Στασινόπουλος Σκοπός του μαθήματος Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους διαχείρισης δεδομένων και τη χρήση διαδεδομένων συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση γίνεται στις ιδιαιτερότητες χειρισμού δομημένων δεδομένων και δεδομένων στο σχεσιακό μοντέλο. Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος Στόχοι του μαθήματος είναι: η εξοικείωση με Read more about Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων[…]

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία (ΣΜΕ)

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία (ΣΜΕ) Διδάσκουσα : Χριστίνα Μπάμια Σκοπός του μαθήματος O κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες που διέπουν τις επιδημιολογικές έρευνες και την ανάλυσή των αντίστοιχων δεδομένων. Το μάθημα παρουσιάζει επίσης υπολογισμό οφειλόμενου κινδύνου (attributable risk) ανάλογα με το είδος σχεδιασμού της μελέτης, καθώς και Read more about Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία (ΣΜΕ)[…]

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models – GLM) Διδάσκοντες : Γιώτα Τουλούμη, Νίκος Πανταζής Σκοπός του μαθήματος O κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της ομάδας των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων (Γ.Γ.Μ.) και τη χρήση τους στην πράξη. Το μάθημα εστιάζει επίσης σε συγκεκριμένα μοντέλα που εμπίπτουν στα Γ.Γ.Μ. και Read more about Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα[…]

Ανάλυση Επιβίωσης

Ανάλυση Επιβίωσης Διδάσκων Constantin T Yiannoutsos, Ph.D. Professor of Biostatistics Indiana University RM Fairbanks School of Public Health, Department of Biostatistics 401 W 10th Street, Suite 3000 Indianapolis, IN 46202 Tel.: (317) 278-3045 Fax: (317) 274-2678 Email: cyiannou@iu.edu Σκοπός του μαθήματος Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους που Read more about Ανάλυση Επιβίωσης[…]

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Διδάσκων : Δημήτρης Καρλής Σκοπός του μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές μεθόδους ανάλυσης πολυμεταβλητών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων περιγραφής τέτοιων δεδομένων, στατιστικής συμπερασματολογίας, μεθόδους μείωσης των διαστάσεων ενός προβλήματος, προβλήματα συσταδοποίησης και κατάταξης δεδομένων. Επίσης το μάθημα σκοπεύει να διδάξει κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ώστε οι φοιτητές να μπορούν Read more about Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση[…]