Φαρμακομετρία

Διδάσκοντες A. Δοκουμετζίδης   Περίληψη Οι φαρμακοκινητικές (ΦΚ) μελέτες χαρακτηρίζουν ποσοτικά, την πορεία  του φαρμάκου στο σώμα, συναρτήσει του χρόνου, συλλέγοντας χρονοσειρές συγκέντρωσης φαρμάκου, κυρίως στο αίμα εθελοντών ή ασθενών.  Η μελέτη αυτών των χρονοσειρών πραγματοποιείται κυρίως με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων που ποσοτικοποιούν παραμετρικά την πληροφορία που περιέχεται στα κλινικά δεδομένα μέσω μη γραμμικής Read more about Φαρμακομετρία[…]

Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων

Διδάσκοντες Φ. Σιάννης Ν. Πανταζής Χ. Θωμαδάκης Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή: Πολλαπλές μετρήσεις στο χρόνο Μοντέλα που εφαρμόζονται σε εξαρτημένα δεδομένα Απεικόνιση διαχρονικής εξέλιξης πληθυσμιακών μέσων και ειδικών κατά άτομο δεδομένων Δομή συμεταβλητότητας δεδομένων Μεταβαλλόμενες στο χρόνο ανεξάρτητες μεταβλητές (συν-μεταβλητές) Απλή Ανάλυση: Συνοπτικά στατιστικά Μέθοδοι ανάλυσης χωρίς καθορισμό της δομής της συμμεταβλητότητας των δεδομένων. (Ανάλυση διακύμανσης Read more about Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων[…]

Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία

Διδάσκοντες Ι. Τζουλάκη Ε. Ευαγγέλου Κ. Τσιλίδης   Περίληψη Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές κατανόηση των βασικών εννοιών της μοριακής και γενετικής επιδημιολογίας και των μεθοδολογικών εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για δεδομένα ευρείας κλίμακας. Η ενότητα θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό μελέτης για τις μοριακές και γενετικές επιδημιολογικές έρευνες, την στατιστική Read more about Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία[…]

Απαραμετρική Στατιστική

Σκοπός του μαθήματος Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της διάκρισης παραμετρικών και μη παραμετρικών στατιστικών δοκιμασιών, τα είδη των απαραμετρικών μεθόδων και που και πότε χρησιμοποιούνται. Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή και Ανασκόπηση Θεωρίας Πιθανοτήτων: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των απαραμετρικών μεθόδων. Αναμενόμενες τιμές και διακυμάνσεις εφαρμοσμένες σε διατάξιμα μεγέθη. Στατιστικές δοκιμασίες τάξης (rank statistical Read more about Απαραμετρική Στατιστική[…]

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

Διδάσκοντες Γ. Τουλούμη Β. Μπενέτου Β. Σύψα   Σκοπός του μαθήματος Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της επιδημιολογίας, τα μέτρα μέτρησης συχνότητας νοσημάτων, τα είδη και τα χαρακτηριστικά των επιδημιολογικών μελετών και τους βασικούς αιτιολογικούς δείκτες καθώς και που και πότε χρησιμοποιούνται. Περιεχόμενα του μαθήματος Εισαγωγή στην Read more about Εισαγωγή στην Επιδημιολογία[…]

Πρόγραμμα Διαλέξεων Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική 2017-18

Πρόγραμμα Διαλέξεων του μαθήματος «Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική» (2017-18)   Κατεβάστε το αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ_2017_2018