Φαρμακομετρία

  Οι φαρμακοκινητικές (ΦΚ) μελέτες χαρακτηρίζουν ποσοτικά, την πορεία  του φαρμάκου στο σώμα, συναρτήσει του χρόνου, συλλέγοντας χρονοσειρές συγκέντρωσης φαρμάκου, κυρίως στο αίμα εθελοντών ή ασθενών.  Η μελέτη αυτών των χρονοσειρών πραγματοποιείται κυρίως με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων που ποσοτικοποιούν παραμετρικά την πληροφορία που περιέχεται στα κλινικά δεδομένα μέσω μη γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται Read more about Φαρμακομετρία[…]

Ανάλυση Δεδομένων με Πολλαπλές Μετρήσεις στο Χρόνο

Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή: Πολλαπλές μετρήσεις στο χρόνο Μοντέλα που εφαρμόζονται σε εξαρτημένα δεδομένα Απεικόνιση διαχρονικής εξέλιξης πληθυσμιακών μέσων και ειδικών κατά άτομο δεδομένων Δομή συμεταβλητότητας δεδομένων Μεταβαλλόμενες στο χρόνο ανεξάρτητες μεταβλητές (συν-μεταβλητές) Απλή Ανάλυση: Συνοπτικά στατιστικά Μέθοδοι ανάλυσης χωρίς καθορισμό της δομής της συμμεταβλητότητας των δεδομένων. (Ανάλυση διακύμανσης – ANOVA, Πολυμεταβλητή Ανάλυση διακύμανσης – MANOVA) Read more about Ανάλυση Δεδομένων με Πολλαπλές Μετρήσεις στο Χρόνο[…]

Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία

Περίληψη Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές κατανόηση των βασικών εννοιών της μοριακής και γενετικής επιδημιολογίας και των μεθοδολογικών εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για δεδομένα ευρείας κλίμακας. Η ενότητα θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό μελέτης για τις μοριακές και γενετικές επιδημιολογικές έρευνες, την στατιστική ανάλυση μελετών σάρωσης του γονιδιώματος καθώς και την Read more about Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία[…]

Απαραμετρική Στατιστική

  Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή και Ανασκόπηση Θεωρίας Πιθανοτήτων: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των απαραμετρικών μεθόδων. Αναμενόμενες τιμές και διακυμάνσεις εφαρμοσμένες σε διατάξιμα μεγέθη. Στατιστικές δοκιμασίες τάξης (rank statistical tests) Προβλήματα θέσεως κατανομών σε ένα δείγμα (ή σε δύο συσχετισμένα ζευγαρωτά δείγματα): Προσημικός έλεγχος (sign t test) και έλεγχος διαμέσου. Έλεγχος για τη μέση τιμή. Κριτήριο Wilcoxon Read more about Απαραμετρική Στατιστική[…]

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

  Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στην Επιδημιολογία: Ορισμός, ιστορία, σκοποί και χρήσεις της Επιδημιολογίας. Αιτιολογία των νοσημάτων και Επιδημιολογία, ταξινόμηση νοσημάτων, πηγές των στοιχείων στην Επιδημιολογία: Αιτία και αιτιότητα. Στατιστική συσχέτιση. Αιτιολογική και δευτερογενής πλασματική συσχέτιση. Άμεση και έμμεση αιτιολογική συσχέτιση. Διεθνής ταξινόμηση των νόσων, κακώσεων και αιτιών θανάτου. Απογραφή, φυσική κίνηση πληθυσμού, δήλωση γεννήσεως και Read more about Εισαγωγή στην Επιδημιολογία[…]

Πρόγραμμα Διαλέξεων Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική 2017-18

Πρόγραμμα Διαλέξεων του μαθήματος «Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική» (2017-18)   Κατεβάστε το αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ_2017_2018