Διατροφική Επιδημιολογία

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες Ανδρονίκη Νάσκα Φίλιππος Ορφανός Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διατροφική επιδημιολογία, τη μελέτη δηλαδή της διατροφής και των εκφάνσεών της ως παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης νοσολογίας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των μεθόδων συλλογής και ανάλυσης διατροφικών και σχετικών με αυτά δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών. Εκπαιδευτικοί στόχοι Read more about Διατροφική Επιδημιολογία[…]

Εισαγωγή στις μεθόδους της μοριακής επιδημιολογίας και των εφαρμογών τους στη μελέτη επιδημιών που προκαλούνται από παθογόνα

  Εισαγωγή στις μεθόδους της μοριακής επιδημιολογίας και των εφαρμογών τους στη μελέτη επιδημιών που προκαλούνται από παθογόνα Διδάσκοντες Δημήτριος Παρασκευής Γκίκας Μαγιορκίνης Σκοπός του μαθήματος Η εισαγωγή στις μεθόδους της μοριακής επιδημιολογίας και των εφαρμογών τους στη μελέτη επιδημιών που προκαλούνται από παθογόνα Ευρύτερος Σκοπός και αντικείμενο Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τις Read more about Εισαγωγή στις μεθόδους της μοριακής επιδημιολογίας και των εφαρμογών τους στη μελέτη επιδημιών που προκαλούνται από παθογόνα[…]

Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική (2016-17)

Πρόγραμμα Διαλέξεων του μαθήματος «Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική» (2016-17)   Κατεβάστε το αρχείο Εισαγωγή στη Στατιστική συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική (2016-17)

Προσομοίωση

Προσομοίωση Διδάσκων Απ. Μπουρνέτας Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στiς βασικές έννοιες της προσομοίωσης Monte Carlo, όπως αυτές εφαρμόζονται στη Βιοστατιστική και τις Επιστήμες Υγείας. Η κύρια έμφαση δίνεται στην κατανόηση των βασικών αρχών της στοχαστικής προσομοίωσης και των μεθόδων εκτίμησης μέσων τιμών και πιθανοτήτων χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα δεδομένα.   Εκπαιδευτικοί στόχοι Read more about Προσομοίωση[…]