ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στ.Επ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στ.Επ.

 

την Παρασκευή 01/12 στις 15.00 στο Σεμινάριο Στ.Επ.

ομιλήτρια θα είναι η κα. Marie-Christine Düker Friedrich-Alexander University, Germany https://mariedueker.github.io/

 

Στοιχεία Ομιλίας

Τίτλος: High-dimensional latent Gaussian count time series

 

Περίληψη:

http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-Stat-OR/assets/abstracts/marie_dueker_23.pdf

 

σύνδεσμος Webex για την ομιλία:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf78e03e88d3805f2d80f9665a4aab6e0