Δημήτρης Καρλής

Ο Δημήτρης Καρλής είναι Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει δημοσιεύσει περίπου 80 άρθρα σε διεθνή περιοδικά στατιστικής με κριτές. Τα περιοδικά στα οποία έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν Journal of the Royal Statistical Society Series A, Statistics in Medicine, Statistics and Computing, και αρκετά άλλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα υπολογιστικής στατιστικής και αλγορίθμων, ανάλυση πολυμεταβλητών διακριτών δεδομένων, μείξεις κατανομών, στατιστικά μοντέλα για εφαρμογές στον αθλητισμό, μοντελοποίησης εξαρτημένων δεδομένων με τη χρήση συναρτήσεων copulas και άλλα. Είναι Associate editor στα περιοδικά Metron journal, Communications in Statistics (Theory and Methods and Computation and Simulation) και IMA Journal of Management Mathematics και Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, ενώ έχει κάνει referee σε περισσότερα από 185 άρθρα σε διάφορα περιοδικά στατιστικής και συναφών αντικειμένων. Ηταν Editor του Biometrics Bulleting της IBS (2013-20150. Έχει επιβλέψει 4 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές, 22 διατριβές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Στατιστικής, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται 1 διδακτορική διατριβή και 2 διατριβές Master. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια σε μερικά εκ των οποίων ως προσκεκλημένος ομιλητής. Είναι μέλος διάφορων ενώσεων σχετικές με την επιστήμη της Στατιστικής, όπως της American Statistical Society, εκλεγμένο μέλος του International Statistical Ιnstitute, μέλος της International Association of Statistical Computing, υπεύθυνος δημοσιότητας της Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society, καθώς και μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου. Έχει, επίσης, εργασθεί σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την EUROSTAT για έργα σχετικά με official statistics.

Μαθήματα

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση